Varningsbil / Följebil

Varningsbil / Följebil

För transporter av riktigt långa, breda eller tunga laster på allmän väg ska en varningsbil följa transporten för att uppmärksamma och varna andra trafikanter. Detta gäller när transportens bredd överstiger 310 centimeter eller när fordonslängden är längre än 30 meter, men under 35 meter krävs varningsbil.

Varningsbilen kör antingen framför eller bakom transporten beroende på hur vägen ser ut. På vägar där det förekommer mötande trafik,  kör varningsbilen framför transporten, annars ska varningsbilen köra efter transporten för att på så sätt göra passerande trafik uppmärksam på transporten. En varningsbil ska hålla ett avstånd på runt 200 meter oavsett om den kör framför eller bakom transportekipaget. I tätbebyggt område kör varningsbilen vanligtvis närmare transportekipaget.

En varningsbil ska alltid vara rätt utrustad med minst en blinkande varningslampa och en tydlig varningsskylt som lämpligtvis är placerade väl synliga på varningsbilens tak. Varningsbilar bör också vara lackerade så att det tydligt framgår att det är en varningsbil, till exempel med varningsränder både på bilens främre och bakre parti. Alla våra egna följebilar är såklart utrustade och utmärkta på detta sätt. Under körning i dagsljus behöver varningslampan endast vara påslagen om transporten upptar fler körfält än sitt eget. I mörkerkörning ska varningslampan alltid vara påslagen. 

Det kanske låter som en självklarhet att varningsbilen skall stå i kontakt med transportfordonet skall stå i kontakt med varandra via kommunikationsradio. Men det är inte alltid att det följs då det tyvärr är vanligt att mobiltelefoner används istället. Detta är inte tillräckligt och Toys Transporter använder enbart kommunikationsradio.

Våra varningsbilar rullar i hela Sverige, men också i både Danmark och Norge då det inte är allt för ovanligt att transporter korsar gränserna med våra grannländer.